Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 137

125
Badur S. İn. Viral Hepatit Kitabı 2001, Viral Hepatitle Savaşım Derneği Yayını, Deniz
Ofset 2001, İstanbul, 2001;9-55.
23.
Mıstık R. Hepatit C Virüs Enfeksiyonunun Epidemiyolojisi. Editörler: Fehmi Tabak,
Selma Tosun. Viral Hepatit Kitabı 2013, Viral Hepatitle Savaşım Derneği Yayını.
İstanbul Tıp Kitabevi 2013, İstanbul, 2013; 83-112.
24.
Aksoy A. Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü verileri, Kasım 2012.
25.
Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD); Ülkede Gezici Otobüs ile Hepatit
Virüslerini Tarama Projesi verileri.
26.
Tözün N, Özdoğan O, Çakaloğlu Y, İdilman R, Karasu Z, Akarca U, Kaymakoğlu S,
Ergönül Ö. A Nationwide Prevalence Study and Risk Factors for Hepatitis A, B, C
and D Infections in Turkey, The 61st Annual Meeting of the American Association
for the Study of Liver Diseases: The Liver Meeting® 2010. October 29 November 2
2010, Boston USA, Poster No: 789, Hepatology Vol 52 S1:697.
27.
Balık İ, Tosun S, Tabak F, Saltoğlu N, Örmeci N, Şencan İ, Gürbüz Y, Öztoprak N.
Ülkemizde gezici ekiple viral hepatit epidemiyolojisinin araştırılması, XI. Ulusal Viral
Hepatit Kongresi, s.44, PS01-10, Antalya (2012).
28.
Serdengeçti K, Süleymanlar G, Altıparmak MR, Seyahi N. Türkiye’de Nefroloji-
Diyaliz ve Transplantasyon, Türk Nefroloji Derneği Yayınları, Registry of the
Nephrology, dialysis and transplantation in Turkey, Registry (2010).
29.
Eldemir H, Demirtürk N,Keşli R. SSK Afyonkarahisar Hastanesi personelinde
hepatit B ve C seroprevelansı. VI. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu, 31 Ekim-2
Kasım 2002 Hilton Hotel, Ankara, Program ve Özet Kitabı, 2002, s. 73.
30.
Kose S, Olmezoglu A, Gozaydin A, Ece G. Seroprevalence of Hepatitis B and C
among Oncology Patients in Turkey. J Health Popul Nutr 2011 Dec;29(6):652-655.
31.
İba Yilmaz S, Erol S, Özbek A, Parlak M. Distribution of viral genotypes and
extrahepatic manifestations in patients with chronic hepatitis C in Eastern Turkey.
Turk J Med Sci. 2015;45(1):70-75.
32.
Çekın Y, Gür N, Çekın AH, Altuğlu İ, Yazan Sertöz R. Investigation of hepatitis C
virus genotype distribution in patients with chronic hepatitis C infections in Antalya
Training and Research Hospital, Turkey. Mikrobiyol Bul. 2014 Jul;48(3):484-90.
33.
Aktaş E(1), Ogedey ED, Külah C, Beğendik Cömert F. Hepatitis C virus genotypes
in a province of Western Black-Sea region, Turkey Mikrobiyol Bul. 2010
Oct;44(4):647-50.
HCV Enfeksiyonunun Epidemiyolojisi
1...,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136 138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,...328