Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 145

133
Hepatit C Enfeksiyonunun Klinik
Bulguları (Akut ve Kronik Hepatit
C Enfeksiyonu, Ekstrahepatik
Bulgular)
Dr. İ. Halil Bahçecioğlu
Akut Hepatit C Enfeksiyonu
Virüs alındıktan sonra inkübasyon dönemi ortalama 5-12 haftadır (1). Hastala-
rın %80’inde herhangi bir semptom oluşmaz. Hastalığın başlangıcı genellikle
sinsidir. Akut hepatit C enfeksiyonu semptomatik olduğunda da klinik belir-
tiler diğer hepatit virüsü enfeksiyonlarına göre daha hafiftir. Başlıca belirtiler
iştahsızlık, halsizlik, abdominal rahatsızlık, bulantı, kusma, ateş ve yorgunluk-
tur. Sarılık semptomatik hastaların %25’inden azında görülür. Semptomatik
olgularda enfeksiyon başladıktan sonra klinik bulgular 2-12 hafta sürebilir
(1,2). Fulminan karaciğer yetmezliği nadirdir. Hastaların %70-90’ı akut hepatit
aşamasında genellikle tanınmazlar. Yakın zamanda bilinen bir maruziyet var-
sa şüphe üzerine test yapılabilir. Örneğin ilaç enjeksiyonu, bilinen bir kronik
HCV’li hastadan iğne batması, HIV ve HCV pozitif kişilerle seks yapanlarda
ve tekrar kullanılan malzemelerle dövme, akupunktur, “piercing” yaptıranlar-
da test yapılmalıdır.
Akut hepatit C seyri değişkendir. Serum alanin aminotransferaz (ALT) dü-
zeylerinde yükseklikler olması ve bu düzeylerde sıklıkla dalgalanmalar olma-
sı en önemli karakteristik özelliğidir. Tam iyileşme ile ALT düzeyleri normale
1...,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144 146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,...328