Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 207

195
Tablo 2:
HCV enfeksiyonunda kullanılan direkt etkili ajanların belli başlı özellikleri (Kaynak 1, 2 ve 6’dan uyarlanmıştır)
Tedavi rejimi
Çalışma adı
Kaynak
no.
Hastalar ve hastalık karakteristikleri
Tedavi naif
Tedavi deneyimli
Genotip
Siroz
Sofosbuvir + Ledipasvir (Gilead)
±RBV
ION I
7
Evet
1
Sadece kompanse olgular
±RBV
ION II
8
Evet
1
Sadece kompanse olgular
±RBV
ION III
9
Evet
1
Dahil değil
RBV’siz
Eradicate 18
Evet
1
Dahil değil
±RBV
SOLAR 19
PI deneyimli
1
Sadece dekompanse olgular
±RBV
Siroz 500 21
Pı deneyimli
1
Sadece kompanse olgular
Paritaprevir/ritonavir Ombitasvir Dasabuvir (AbbVie)
+RBV
Sapphire I
22
Evet
1
Dahil değil
+RBV
Sapphire II
23
Evet
1
Dahil değil
+RBV
Turquoise II
24
Evet
Evet
1
Sadece kompanse olgular
RBV’siz
Turquoise III
25
Evet
PegIFN/RBV
deneyimli
1b
Siroz dahil
±RBV
Pearl II
10
Evet
1b
Dahil değil
±RBV
Pearl III
11
Evet
1b
Dahil değil
±RBV
Pearl IV 11
Evet
1a
Dahil değil
Kronik HCV Enfeksiyonunda Yeni İlaçlar
1...,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206 208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,...328