Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 116

104
Kronik Hepatit B
HBsAg pozitif anneden doğan bebeklere, aşı şeması tamamlandıktan son-
ra, bebek 9-18 aylık olduğunda anti-HBs ve HBsAg testleri yapılmalıdır. HBIG
verilen bebeklerde, anti-HBs-pozitif saptanabileceğinden, testler 9 aydan
önce yapılmamalıdır. Anneden pasif olarak geçen anti-HBc 24 aya kadar be-
bekte saptanabileceği için bebeklerde bu testin yapılması önerilmez (12).
– HBsAg-negatif, anti-HBs ?10 mIU/ml ise bebek korunmaktadır, başka
bir müdahaleye gerek yoktur.
Tablo 1:
Annenin HBsAg durumuna göre doğan bebeklerin hepatit B
aşı şeması (12)
Annenin
HBsAg
Durumu
Tek Antijenli Aşı
Tek Antijenli + Kombine Aşı
Doz
Yaş
Doz
Yaş
Pozitif
Doğumda (?12 saat)
Doğumda (?12 saat)
HBIG‡
Doğumda (?12 saat)
HBIG‡
Doğumda (?12 saat)
2
1-2 aylık
2
2 aylık
6 aylık
3
4 aylık
6 aylık (Pediarix) veya
12-15 aylık (Comvax)
Bilinmiyor*
1
†
Doğumda (?12 saat)
1
†
Doğumda (?12 saat)
2
1-2 aylık
2
2 aylık
6 aylık
3
4 aylık
6 aylık (Pediarix) veya
12-15 aylık (Comvax)
Negatif
1
†
Doğumda
(taburcu olmadan)
1
†
Doğumda
(taburcu olmadan)
2
1-2 aylık
2
2 aylık
6-18 aylık
3
4 aylık
6 aylık (Pediarix) veya
12-15 aylık (Comvax)
† Doğum dozu olarak tek antijenli aşılar kullanılmalıdır. Comvax ve Pediarix doğumda veya 6
haftadan önce kullanılamaz.
‡ Hepatit B immünglobülini (0,5 ml) aşıdan başka bir bölgeden intramüsküler olarak verilmelidir.
¶ Son aşı dozu 24 haftalıktan (164 günlük) önce yapılmamalıdır.
* Doğum için başvuran anne adayına hemen HBsAg testi yapılmalı, eğer HBsAg-pozitif
bulunursa bebeğe mümkün olan en kısa süre içinde ve 7 günü geçirmeden HBIG yapılmalıdır.
1...,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115 117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,...328