Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 118

106
Kronik Hepatit B
riği miktarı değişebilmektedir ama erişkin şemalarında bu aşılar birbirlerinin
yerine kullanılabilmektedir.
Erişkindeki şema uygulaması kesintiye uğrarsa, aşı serisi yeniden başlatıl-
maz. Eğer ilk dozdan sonra kesintiye uğradıysa ikinci doz mümkün olur olmaz
verilir, ikinci ve üçüncü dozların arası en az 8 hafta olmalıdır. Sadece üçüncü
doz geciktiyse yine mümkün olur olmaz yapılmalıdır.
Amerikan İlaç ve Besin Dairesi (FDA) bir ay içinde tamamlanan hızlandırıl-
mış aşı şemasını onaylamamıştır. Hızlandırılmış şema uygulandıysa (yani 0., 7.
ve 14. günlerde aşı), uzun süreli bağışıklık sağlanabilmesi için hastaya en az 6
ay sonra bir doz daha aşı yapılmalıdır (13).
Tablo 3:
Hepatit B aşısı önerilen erişkinler (13)
Cinsel yönden risk altında olan kişiler
- Cinsel eşi HBsAg-pozitif olan kişiler
- Çoklu cinsel eşi olan kişiler
- Cinsel yolla bulaşan hastalıklar yönünden takip ve tedavide olan kişiler
- Erkek cinsel eşi olan erkekler
Kan ile perkütan veya mukozal temas riski olan kişiler
- Damar içi ilaç bağımlıları
- HBsAg-pozitif kişilerle ev içi temas
- Mental retarde hastaların izlendiği merkezlerde kalanlar ve çalışanlar
- Sağlık çalışanları
- Son dönem böbrek hastaları, diyaliz öncesi, hemodiyaliz, periton diyalizi
hastaları dahil
Diğerleri
- HBV enfeksiyonu yüksek veya orta (HBsAg prevalansı ?2) endemik bölgelere
seyahat edenler
- Kronik karaciğer hastalığı olanlar
- HIV enfeksiyonu olanlar
- HBV enfeksiyonundan korunmak isteyen herkes
Tablo 4:
Erişkinlerde önerilen hepatit B aşısı şemaları (?20 yaş)* (13)
0, 1 ve 6 aylar
0, 1 ve 4 aylar
0, 2 ve 4 aylar
0, 1, 2 ve 12 aylar
* Tüm şemalar tek antijenli aşılar için geçerlidir. Eğer Twinrix verilecekse 0, 1 ve 6 aylar şeması
kullanılmalıdır.
1...,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117 119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,...328