Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 117

105
– HBsAg-negatif, anti-HBs <10 mIU/ml ise bebek tekrar 3 doz aşı ile aşı-
lanmalıdır, son doz aşıdan 1-2 ay sonra tekrar test edilmelidir.
– Bebek HBsAg-pozitif ise uygun şekilde izlenmelidir.
HBsAg-pozitif anneden doğan bebekler doğumdan hemen sonra anne sütü
alabilirler.
Eğer doğduklarında aşılanmamışlarsa tüm çocuk ve gençler hepatit B aşısı
ile aşılanmalıdır. ACIP’nin önerilerine göre değişik yaş gruplarında önerilen
aşı şemaları
Tablo 2
’de gösterilmektedir.
Erişkin Aşılaması
Erişkinlerde hepatit B aşısı, HBV enfeksiyonu açısından risk taşıyan, aşılan-
mamış tüm erişkinlere ve HBV enfeksiyonundan korunmak için aşı olmak is-
teyen tüm erişkinlere önerilmektedir (
Tablo 3
) (13). Aşılama için her zaman
spesifik risk faktörlerinin bulunması gerekli değildir.
Erişkinlerde önerilen standart aşı şeması 0., 1. ve 6. ay olmakla birlikte,
başka şemalar da vardır. Aşılanacak kişinin tamamlayabileceği bir aşı şeması
seçilerek önerilmelidir (
Tablo 4
) (13). Aşılarda üretici firmalara göre antijen içe-
Tablo 2:
Yaş gruplarına göre önerilen aşı şemaları (12)
Yaş
Şema
Çocuklar (1-10 yaşlar)
0, 1 ve 6 aylar†
0, 2 ve 4 aylar†
0, 1, 2 ve 12 aylar†
Gençler (11-19 yaşlar)
0, 1 ve 6 aylar†
0, 1 ve 4 aylar†
0, 2 ve 4 aylar†
0, 12 ve 24 aylar†
0 ve 4-6 aylar
*
0, 1, 2 ve 12 aylar†
† Pediyatrik doz kullanılır.
¶ Bu şemada 11-15 yaş için Recombivax (HBVAXPRO) kullanılacaksa erişkin formu (10µg) 2 doz
kullanılır. İkinci dozunu alacağı zaman >15 yaş ise 3 dozluk şemaya geçilmelidir, 2. ve 3. dozlar
uygun şemaya göre pediyatrik formülasyonda olmalıdır.
* Erişkin formu.
Hepatit B Enfeksiyonunda Korunma: Aşı ve profilaksi
1...,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116 118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,...328