Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 112

100
Hepatit B Enfeksiyonunda
Korunma: Aşı ve profilaksi
Dr. Dilara İnan
Hepatit B virüsü (HBV) kan yoluyla, cinsel temasla ve enfekte anneden bebe-
ğe perinatal dönemde bulaşır. Hepatit B aşılaması, HBV enfeksiyonunun ve
onunla ilişkili komplikasyonların önlenmesinde en etkili yöntemdir.
Günümüzde yaklaşık 100 ülkede HBV aşısı yaygın olarak uygulanmaktadır.
Başarılı bir aşılama sadece HBV enfeksiyonundan değil, aynı zamanda onun
komplikasyonlarından korunmayı da sağlar. Bu nedenle HBV aşısı bilinen
ilk anti-kanser aşılardan olması açısından ayrı bir önem taşır. Ayrıca aşı ile
HBV’ye karşı başarılı bir koruma sağlandığında hepatit D virüsünün (HDV) de
bulaşımı engellendiği için HBV aşısının dolaylı olarak HDV’ye karşı da koru-
yucu olduğu söylenebilir.
Hepatit B Aşısı
Hepatit B aşısı için antijen olarak HBsAg kullanılmaktadır. Dünyada FDA ta-
rafından onaylanan ilk HBV aşıları 1981 yılında üretilen plazma kökenli aşı-
lar olmuştur. Ancak bu aşının elde edilişinin pahalı, üretim işleminin güç ve
sonraki yıllarda ortaya çıkan insan immün yetmezlik virüsü (HIV) nedeniyle
oluşan güvensizlikten ötürü 1986 yılında rekombinan aşılar kullanıma girmiş-
tir. Hepatit B aşısının, Amerika Birleşik Devletleri’nde 1991 yılından itibaren
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) tarafından çocukluk
çağı aşılama şemasında yer alması önerilmiştir (1).
Günümüzde kullanılan aşılar, hepatit B virüsünün rekombinan DNA tekno-
1...,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111 113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,...328