Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 114

102
Kronik Hepatit B
belirgin derecede düşmektedir (9). Primer 3 doz aşılamayla anti-HBs düzeyi
?10 mIU/ml olmayan bireylerin çoğunda tekrarlanan 3 doz aşılamayla yanıt
alınabilmektedir.
Randomize kontrollü çalışmaların değerlendirildiği bir metaanalizde, en-
fekte anneden doğan bebeklere doğumda hepatit B aşısı yapıldığında, be-
beklerin HBV ile enfekte olma ihtimallerinin 3.5 kat azaldığı gösterilmiştir (10).
Aşının aynı zamanda hepatosellüler karsinom (HSK) ve HSK’ya bağlı mortalite
insidansını da azalttığı belirlenmiştir.
Doğumdaki dozun gecikmesi HBV enfeksiyonu riskini artırmaktadır. Bir ça-
lışmada HBsAg pozitif anneden doğan bebeklerde HBV enfeksiyonu riskinin
aşının doğumdan 7 gün sonra yapıldığı bebeklerde, 1-3 gün sonra yapılan
bebeklere göre daha fazla olduğu gösterilmiştir (odds ratio 8.6) (11).
Aşı Dozu ve Yapılışı
Primer hepatit B aşılama serisi 3 dozdan oluşmaktadır. Doğumda monovalan
aşıyla 1 doz, ardından da 2 monovalan ya da kombine aşı dozu şeklinde ya-
pılır. Ancak rutin ulusal programlara bağlı olarak 4 doz da yapılabilir. Büyük
çocuk ve erişkinlere 3 dozdan oluşan primer aşılama serisi uygulanır.
ACIP’nin önerilerine göre hepatit B aşısının standart uygulaması, 20 yaş ve
üzerindekilere 20 µg, 19 yaş ve altındakilere 10 µg olacak şekilde 0., 1. ve 6.
aylarda olacak şekilde, toplam 3 dozdur. Enfekte olma riski yüksek kişilerde
0., 1., 2. ve 12. aylarda uygulanan şema önerilir (12, 13).
Aşı bebeklerde ve iki yaşından küçük çocuklarda uyluk kasının anterolate-
raline, daha büyük çocuklar ve erişkinlerde deltoid kasın içine intramüsküler
olarak uygulanır. Kalçadan uygulanması önerilmez, çünkü bu yöntemde anti-
kor düzeylerinin daha düşük oluştuğu gösterilmiştir. İntradermal uygulamalar-
da, intramüsküler uygulamalara göre daha düşük antikor yanıtı elde edildiği
saptanmıştır.
Hepatit B aşısının diğer aşılarla birlikte uygulanması immün yanıtı etkile-
memektedir. Bu nedenle doğumda, tercihen doğumdan sonraki ilk 24 saatte,
hepatit B aşısı ile BCG aşısı birlikte yapılabilmektedir. Ancak kombine formlar
kullanılmadıkça, diğer aşılarla hepatit B aşısı aynı zamanda uygulanacaksa
farklı enjeksiyon bölgelerinden yapılmalıdır (14).
Aşı Şemaları
Hepatit B aşısının ulusal aşı programlarında uygulanabilen pek çok farklı şe-
ması vardır. Dünya genelinde kronik enfeksiyonun önemli bir nedeni perinatal
1...,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113 115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,...328